Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 tháng 11 năm 2017

01/12/2017 2:33:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

STT

Nội dung

Tổng T3/11

Lũy kế năm 2017

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

950

43.835

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

5

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

991

44.234

4

Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người)

23

795

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đi

3

128

6

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đến

0

132

7

Số người tạm dừng hưởng BHTN

109

3.293

8

Số người tiếp tục hưởng BHTN

38

821

9

Số người chấm dứt hưởng BHTN (người)

1.236

40.254

10

Số người được tư vấn giới thiệu việc làm

950

43.835

11

Số người được giới thiệu việc làm

 

3.649

12

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người)

50

1.798

13

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

4

176

Tin nổi bật
go top