Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 12 năm 2020

18/01/2021 9:11:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3.T12 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T2.T12/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.280 81.107 79.827
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 267 14.616 14.349
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.257 79.086 77.829
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.348 80.451 79.103
Nam <= 24 tuổi 48 1.626 1.578
25- 40 tuổi 418 25.484 25.066
>40 tuổi 123 7.140 7.017
Nữ <= 24 tuổi 45 2.763 2.718
25- 40 tuổi 603 36.154 35.551
>40 tuổi 111 7.284 7.173
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 46 1.729 1.683
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 1 207 206
Chuyển đến 7 310 303
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 146 6.997 6.851
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 46 2.034 1.988
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.972 78.757 76.785
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1872 71.910 70.038
Trong đó: Có việc làm 74 6.002 5.928
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 3 495 492
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 23 350 327
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.280 81.107 79.827
Trong đó: Số người được GTVL 17.330 17.330
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 65 2.936 2.871
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 65 2.935 2.870
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 8 434 426

Tin nổi bật
go top