Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 2 năm 2021

08/03/2021 8:39:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3.T2 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T2.T2/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 358 6.430 6.072
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 110 1.418 1.308
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 351 6.332 5.981
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.386 8.871 7.485
Nam <= 24 tuổi 14 120 106
25- 40 tuổi 360 2.564 2.204
>40 tuổi 182 940 758
Nữ <= 24 tuổi 19 202 183
25- 40 tuổi 636 4.102 3.466
>40 tuổi 175 943 768
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 40 215 175
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 5 23 18
Chuyển đến 2 17 15
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 280 1.098 818
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 55 360 305
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.753 13.291 11.538
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1634 12.191 10.557
Trong đó: Có việc làm 98 973 875
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 21 82 61
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 45 45
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 358 6.430 6.072
Trong đó: Số người được GTVL 1.499 1.499
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 23 400 377
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 23 400 377
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 6 76 70

Tin nổi bật
go top