Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 3 năm 2019

26/03/2019 2:41:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T2/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.032 9.520 8.488
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 308 2.026 1.718
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 961 8.889 7.928
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 5 5
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 928 10.593 9.665
Nam  <= 24 tuổi 9 126 117
25- 40 tuổi 289 3.479 3.190
>40 tuổi 99 1.137 1.038
Nữ <= 24 tuổi 24 263 239
25- 40 tuổi 407 4.651 4.244
>40 tuổi 100 937 837
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 16 250 234
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 2 44 42
Chuyển đến 6 49 43
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 143 1.757 1.614
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 30 544 514
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 662 16.029 15.367
Trong đó: Hết thời gian hưởng 542 14.814 14.272
Trong đó: Có việc làm 105 994 889
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  13 140 127
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 2 81 79
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.032 9.520 8.488
Trong đó: Số người được GTVL   3.033 3.033
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  105 1.517 1.412
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 105 1.516 1.411
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 15 197 182
Tin nổi bật
go top