Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 tháng 4 năm 2018

24/04/2018 3:57:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T2.T4/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1,084 11,798 10,714
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 221 2,060 1,839
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1,024 10,834 9,810
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 3 6 3
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1,069 12,399 11,330
Nam  <= 24 tuổi 14 117 103
25- 40 tuổi 383 4,267 3,884
>40 tuổi 103 1,413 1,310
Nữ <= 24 tuổi 44 284 240
25- 40 tuổi 454 5,314 4,860
>40 tuổi 71 1,004 933
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 26 224 198
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 1 46 45
Chuyển đến 0 52 52
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 28 1,629 1,601
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 20 434 414
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 894 17,121 16,227
Trong đó: Hết thời gian hưởng 866 15,951 15,085
Trong đó: Có việc làm 28 984 956
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  0 122 122
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 64 64
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1,084 11,798 10,714
Trong đó: Số người được GTVL   889 889
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  31 586 555
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 31 586 555
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 5 26 21
Tin nổi bật
go top