Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 4 năm 2021

11/05/2021 3:02:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3.T4 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T2.T4/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.450 15.591 14.141
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 331 3.380 3.049
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.404 15.278 13.874
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.177 16.987 15.810
Nam <= 24 tuổi 34 225 191
25- 40 tuổi 371 4.952 4.581
>40 tuổi 116 1.897 1.781
Nữ <= 24 tuổi 40 395 355
25- 40 tuổi 522 7.668 7.146
>40 tuổi 94 1.850 1.756
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 29 438 409
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 58 54
Chuyển đến 2 39 37
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 60 1.912 1.852
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 49 661 612
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.436 24.599 23.163
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1347 22.615 21.268
Trong đó: Có việc làm 81 1.768 1.687
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 8 163 155
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 53 53
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.450 15.591 14.141
Trong đó: Số người được GTVL 4.223 4.223
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 58 771 713
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 58 771 713
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 12 143 131

Tin nổi bật
go top