Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 5 năm 2019

07/06/2019 2:05:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T2.T5/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.700 22.851 21.151
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 489 5.994 5.505
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.574 21.328 19.754
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 8 8
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.863 22.979 21.116
Nam  <= 24 tuổi 68 485 417
25- 40 tuổi 653 7.728 7.075
>40 tuổi 109 2.006 1.897
Nữ <= 24 tuổi 122 946 824
25- 40 tuổi 809 10.089 9.280
>40 tuổi 102 1.725 1.623
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 28 435 407
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 79 79
Chuyển đến 0 71 71
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 140 2.708 2.568
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 44 851 807
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.074 26.406 25.332
Trong đó: Hết thời gian hưởng 979 24.442 23.463
Trong đó: Có việc làm 86 1.653 1.567
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  7 213 206
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 2 98 96
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.700 22.851 21.151
Trong đó: Số người được GTVL   7.148 7.148
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  203 2.626 2.423
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 203 2.625 2.422
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 12 291 279
Tin nổi bật
go top