Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 5 năm 2021

03/06/2021 10:42:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3.T5 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T1.T5/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.993 23.810 21.817
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 394 5.165 4.771
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.940 23.223 21.283
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.485 22.370 20.885
Nam <= 24 tuổi 42 367 325
25- 40 tuổi 495 6.693 6.198
>40 tuổi 116 2.318 2.202
Nữ <= 24 tuổi 51 589 538
25- 40 tuổi 662 10.080 9.418
>40 tuổi 119 2.323 2.204
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 34 557 523
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 3 74 71
Chuyển đến 4 51 47
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 78 2.361 2.283
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 31 863 832
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.505 31.564 30.059
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1276 28.957 27.681
Trong đó: Có việc làm 221 2.346 2.125
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 7 201 194
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 60 59
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.993 23.810 21.817
Trong đó: Số người được GTVL 5.718 5.718
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 28 951 923
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 28 951 923
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 8 175 167

Tin nổi bật
go top