Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 6 năm 2021

07/07/2021 10:05:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3.T6 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T2.T6/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 2.070 31.506 29.436
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 435 6.786 6.351
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 2.041 30.765 28.724
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.833 31.395 29.562
Nam <= 24 tuổi 23 573 550
25- 40 tuổi 656 9.778 9.122
>40 tuổi 131 2.948 2.817
Nữ <= 24 tuổi 60 933 873
25- 40 tuổi 836 14.194 13.358
>40 tuổi 127 2.969 2.842
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 50 715 665
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 1 86 85
Chuyển đến 2 57 55
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 64 2.640 2.576
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 25 969 944
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.407 36.905 35.498
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1284 33.842 32.558
Trong đó: Có việc làm 115 2.750 2.635
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 4 240 236
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 4 73 69
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 2.070 31.506 29.436
Trong đó: Số người được GTVL 6.994 6.994
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 10 1.037 1.027
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 10 1.037 1.027
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 2 202 200

Tin nổi bật
go top