Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 7 năm 2020

05/08/2020 3:52:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3.T7 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T2.T7/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.694 44.978 43.284
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 292 7.827 7.535
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.675 43.929 42.254
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 4 4
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.598 45.565 43.967
Nam <= 24 tuổi 36 809 773
25- 40 tuổi 528 14.564 14.036
>40 tuổi 156 4.261 4.105
Nữ <= 24 tuổi 53 1.420 1.367
25- 40 tuổi 691 20.258 19.567
>40 tuổi 134 4.253 4.119
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 65 895 830
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 5 106 101
Chuyển đến 9 167 158
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 154 3.385 3.231
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 30 1.048 1.018
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.570 38.143 36.573
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1415 35.058 33.643
Trong đó: Có việc làm 153 2.654 2.501
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 2 294 292
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 137 137
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.694 44.978 43.284
Trong đó: Số người được GTVL 6.375 6.375
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 67 1.763 1.696
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 67 1.763 1.696
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 8 243 235

Tin nổi bật
go top