Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 7 năm 2021

13/09/2021 8:20:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3.T7 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T2.T7/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.865 39.162 37.297
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 366 8.427 8.061
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.829 38.290 36.461
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 1 1
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 2.082 39.378 37.296
Nam <= 24 tuổi 60 735 675
25- 40 tuổi 675 12.424 11.749
>40 tuổi 126 3.477 3.351
Nữ <= 24 tuổi 96 1.249 1.153
25- 40 tuổi 969 17.965 16.996
>40 tuổi 156 3.528 3.372
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 46 858 812
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 99 99
Chuyển đến 0 66 66
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 56 2.930 2.874
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 29 1.124 1.095
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.318 42.419 41.101
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1188 38.730 37.542
Trong đó: Có việc làm 125 3.333 3.208
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 5 264 259
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 92 92
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.865 39.162 37.297
Trong đó: Số người được GTVL 8.473 8.473
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 10 1.066 1.056
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 10 1.066 1.056
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 1 207 206

Tin nổi bật
go top