Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 8 năm 2020

04/09/2020 8:13:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3.T8 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T2.T8/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 2.171 54.468 52.297
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 362 9.633 9.271
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 2.126 53.308 51.182
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.547 52.693 51.146
Nam <= 24 tuổi 35 962 927
25- 40 tuổi 502 16.803 16.301
>40 tuổi 127 4.858 4.731
Nữ <= 24 tuổi 56 1.627 1.571
25- 40 tuổi 705 23.499 22.794
>40 tuổi 122 4.944 4.822
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 27 1.074 1.047
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 134 130
Chuyển đến 6 208 202
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 165 4.175 4.010
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 47 1.206 1.159
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.911 45.521 43.610
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1737 41.586 39.849
Trong đó: Có việc làm 162 3.460 3.298
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 10 322 312
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 2 153 151
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 2.171 54.468 52.297
Trong đó: Số người được GTVL 8.947 8.947
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 52 2.006 1.954
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 52 2.006 1.954
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 39 295 256

Tin nổi bật
go top