Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp Tuần 3 tháng 9 năm 2017 (từ 18/09/2017 đến 22/09/2017)

02/10/2017 4:56:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

STT

Nội dung

Tuần 3/T9

Lũy kế năm 2017

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

980

35.120

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

4

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

1.087

35.486

4

Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người)

21

590

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đi

7

99

6

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đến

3

98

7

Số người tạm dừng hưởng BHTN

112

2.381

8

Số người tiếp tục hưởng BHTN

27

586

9

Số người chấm dứt hưởng BHTN (người)

1.493

31.506

10

Số người được tư vấn giới thiệu việc làm

980

35.120

11

Số người được giới thiệu việc làm

 

2.925

12

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người)

58

1.443

13

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

5

141

Tin nổi bật
go top