Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 9 năm 2020

24/09/2020 3:25:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3.T9 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T2.T9/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.737 61.618 59.881
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 362 10.848 10.486
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.705 60.343 58.638
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.461 60.264 58.803
Nam <= 24 tuổi 37 1.140 1.103
25- 40 tuổi 472 19.135 18.663
>40 tuổi 101 5.490 5.389
Nữ <= 24 tuổi 56 1.921 1.865
25- 40 tuổi 691 26.944 26.253
>40 tuổi 104 5.634 5.530
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 49 1.213 1.164
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 6 154 148
Chuyển đến 7 227 220
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 180 4.841 4.661
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 39 1.358 1.319
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 2.388 54.334 51.946
Trong đó: Hết thời gian hưởng 2221 49.587 47.366
Trong đó: Có việc làm 155 4.205 4.050
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 12 359 347
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 183 183
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.737 61.618 59.881
Trong đó: Số người được GTVL 10.715 10.715
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 48 2.156 2.108
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 48 2.156 2.108
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 2 310 308

Tin nổi bật
go top