Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 10 năm 2020

06/11/2020 9:57:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4.T10 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T3.T10/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 3.162 71.142 67.980
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 469 12.501 12.032
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 2.603 69.224 66.621
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.505 68.777 67.272
Nam <= 24 tuổi 34 1.319 1.285
25- 40 tuổi 491 21.826 21.335
>40 tuổi 114 6.161 6.047
Nữ <= 24 tuổi 58 2.254 2.196
25- 40 tuổi 678 30.923 30.245
>40 tuổi 130 6.294 6.164
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 81 1.466 1.385
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 11 191 180
Chuyển đến 12 263 251
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 341 5.913 5.572
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 92 1.650 1.558
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 3.396 65.851 62.455
Trong đó: Hết thời gian hưởng 3181 60.186 57.005
Trong đó: Có việc làm 191 5.041 4.850
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 23 421 398
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 203 202
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 3.162 71.142 67.980
Trong đó: Số người được GTVL 1892 14.369 12.477
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 56 2.451 2.395
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 56 2.450 2.394
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 22 361 339

Tin nổi bật
go top