Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 11 năm 2021

08/12/2021 10:13:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4.T11 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T3.T11/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.103 58.091 56.988
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 252 12.048 11.796
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.090 56.960 55.870
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 3 3
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 982 59.737 58.755
Nam <= 24 tuổi 20 1.098 1.078
25- 40 tuổi 251 18.434 18.183
>40 tuổi 102 5.406 5.304
Nữ <= 24 tuổi 36 1.839 1.803
25- 40 tuổi 481 27.473 26.992
>40 tuổi 92 5.487 5.395
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 16 1.222 1.206
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 8 159 151
Chuyển đến 6 111 105
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 70 4.319 4.249
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 12 1.513 1.501
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.146 71.255 70.109
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1.055 65.591 64.536
Trong đó: Có việc làm 85 5.145 5.060
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 3 370 367
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 3 149 146
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.103 58.091 56.988
Trong đó: Số người được GTVL 13.768 13.768
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 0 1.075 1.075
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 1.075 1.075
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 214 214

Tin nổi bật
go top