Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 12 năm 2020

18/01/2021 9:12:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4.T12 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T3.T12/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.251 82.358 81.107
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 276 14.892 14.616
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.234 80.320 79.086
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 853 81.304 80.451
Nam <= 24 tuổi 17 1.643 1.626
25- 40 tuổi 269 25.753 25.484
>40 tuổi 63 7.203 7.140
Nữ <= 24 tuổi 40 2.803 2.763
25- 40 tuổi 398 36.552 36.154
>40 tuổi 66 7.350 7.284
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 38 1.767 1.729
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 3 210 207
Chuyển đến 11 321 310
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 164 7.161 6.997
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 54 2.088 2.034
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.883 80.640 78.757
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1744 73.654 71.910
Trong đó: Có việc làm 116 6.118 6.002
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 9 504 495
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 14 364 350
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.251 82.358 81.107
Trong đó: Số người được GTVL 17.330 17.330
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 2.936 2.936
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 2.935 2.935
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 23 457 434

Tin nổi bật
go top