Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 4 năm 2020

24/04/2020 8:13:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T3.T4/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.933 17.147 15.214
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 413 2.903 2.490
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.899 16.420 14.521
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 2 2
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 576 16.348 15.772
Nam <= 24 tuổi 8 200 192
25- 40 tuổi 177 5.149 4.972
>40 tuổi 42 1.781 1.739
Nữ <= 24 tuổi 17 375 358
25- 40 tuổi 279 7.121 6.842
>40 tuổi 53 1.722 1.669
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 17 420 403
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 2 52 50
Chuyển đến 0 56 56
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 63 2.327 2.264
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 39 715 676
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.171 23.874 22.703
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1099 22.163 21.064
Trong đó: Có việc làm 65 1.424 1.359
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 6 211 205
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 76 75
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.933 17.147 15.214
Trong đó: Số người được GTVL 3.578 3.578
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 2 1.161 1.159
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 2 1.161 1.159
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 3 206 203
Tin nổi bật
go top