Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 5 năm 2021

03/06/2021 10:43:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4.T5 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T3.T5/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.856 25.666 23.810
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 379 5.544 5.165
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.807 25.030 23.223
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.457 23.827 22.370
Nam <= 24 tuổi 35 402 367
25- 40 tuổi 506 7.199 6.693
>40 tuổi 88 2.406 2.318
Nữ <= 24 tuổi 66 655 589
25- 40 tuổi 657 10.737 10.080
>40 tuổi 105 2.428 2.323
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 34 591 557
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 5 79 74
Chuyển đến 2 53 51
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 95 2.456 2.361
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 30 893 863
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.388 32.952 31.564
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1282 30.239 28.957
Trong đó: Có việc làm 81 2.427 2.346
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 24 225 201
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 61 60
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.856 25.666 23.810
Trong đó: Số người được GTVL 5.718 5.718
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 33 984 951
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 33 984 951
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 6 181 175

Tin nổi bật
go top