Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 7 năm 2021

13/09/2021 8:21:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4.T7 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T3.T7/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.569 40.731 39.162
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 326 8.753 8.427
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.532 39.822 38.290
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 1 1
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.748 41.126 39.378
Nam <= 24 tuổi 30 765 735
25- 40 tuổi 540 12.964 12.424
>40 tuổi 139 3.616 3.477
Nữ <= 24 tuổi 64 1.313 1.249
25- 40 tuổi 812 18.777 17.965
>40 tuổi 163 3.691 3.528
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 38 896 858
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 99 99
Chuyển đến 0 66 66
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 90 3.020 2.930
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 18 1.142 1.124
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.469 43.888 42.419
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1357 40.087 38.730
Trong đó: Có việc làm 107 3.440 3.333
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 5 269 264
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 92 92
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.569 40.731 39.162
Trong đó: Số người được GTVL 8.473 8.473
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 5 1.071 1.066
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 5 1.071 1.066
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 207 207

Tin nổi bật
go top