Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 8 năm 2020

04/09/2020 8:15:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4.T8 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T3.T8/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 2.612 57.080 54.468
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 236 9.869 9.633
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 2.580 55.888 53.308
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.827 54.520 52.693
Nam <= 24 tuổi 31 993 962
25- 40 tuổi 559 17.362 16.803
>40 tuổi 163 5.021 4.858
Nữ <= 24 tuổi 74 1.701 1.627
25- 40 tuổi 797 24.296 23.499
>40 tuổi 203 5.147 4.944
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 31 1.105 1.074
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 138 134
Chuyển đến 5 213 208
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 200 4.375 4.175
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 41 1.247 1.206
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.892 47.413 45.521
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1740 43.326 41.586
Trong đó: Có việc làm 138 3.598 3.460
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 14 336 322
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 153 153
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 2.612 57.080 54.468
Trong đó: Số người được GTVL 1768 10.715 8.947
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 31 2.037 2.006
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 31 2.037 2.006
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 7 302 295

Tin nổi bật
go top