Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 9 năm 2020

05/10/2020 10:36:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 4.T9 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T3.T9/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 2.949 64.567 61.618
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 478 11.326 10.848
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 2.914 63.257 60.343
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.790 62.054 60.264
Nam <= 24 tuổi 48 1.188 1.140
25- 40 tuổi 577 19.712 19.135
>40 tuổi 129 5.619 5.490
Nữ <= 24 tuổi 78 1.999 1.921
25- 40 tuổi 836 27.780 26.944
>40 tuổi 122 5.756 5.634
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 51 1.264 1.213
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 158 154
Chuyển đến 7 234 227
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 220 5.061 4.841
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 62 1.420 1.358
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 2.211 56.545 54.334
Trong đó: Hết thời gian hưởng 2020 51.607 49.587
Trong đó: Có việc làm 174 4.379 4.205
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 14 373 359
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 3 186 183
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 2.949 64.567 61.618
Trong đó: Số người được GTVL 1762 12.477 10.715
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 45 2.201 2.156
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 45 2.201 2.156
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 7 317 310

Tin nổi bật
go top