Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 5 Tháng 12 năm 2020

18/01/2021 9:16:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 5.T12 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T4.T12/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 958 83.316 82.358
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 194 15.086 14.892
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 951 81.271 80.320
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 81.304 81.304
Nam <= 24 tuổi 1.643 1.643
25- 40 tuổi 25.753 25.753
>40 tuổi 7.203 7.203
Nữ <= 24 tuổi 2.803 2.803
25- 40 tuổi 36.552 36.552
>40 tuổi 7.350 7.350
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 41 1.808 1.767
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 3 213 210
Chuyển đến 6 327 321
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 114 7.275 7.161
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 19 2.107 2.088
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.422 82.062 80.640
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1347 75.001 73.654
Trong đó: Có việc làm 61 6.179 6.118
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 10 514 504
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 4 368 364
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 958 83.316 82.358
Trong đó: Số người được GTVL 650 17.980 17.330
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 2.936 2.936
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 2.935 2.935
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 10 467 457

Tin nổi bật
go top