Tôi đã làm việc ở Hà Nội, giờ nghỉ và muốn về quê ở Hà Nam lĩnh trợ cấp thất nghiệp thì có cần làm thủ tục gì ở Hà Nội để chuyển về quê không, hay chỉ cần nộp hồ sơ ở Hà Nam là được ?

21/05/2018 9:42:00 SA
share facebooksend emailprint

Tôi đã làm việc ở Hà Nội, giờ nghỉ và muốn về quê ở Hà Nam lĩnh trợ cấp thất nghiệp thì có cần làm thủ tục gì ở Hà Nội để chuyển về quê không, hay chỉ cần nộp hồ sơ ở Hà Nam là được ?

Trả lời:
Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định tại Khoản 1, Điều 17 về nộp hồ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: 
 “Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp”.
Và cũng tại Khoản 1, Điều 22 về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định như sau: “Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởn trợ cấp thất nghiệp”.
Như vậy, sau khi đã được chốt thời gian tham gia BHXH và nhận sổ BHXH, nếu bạn chưa nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn có thể  về quê nộp hồ sơ và không cần làm thủ tục gì ở Hà Nội. Còn nếu bạn đã làm thủ tục và hưởng ít nhất 1 tháng trợ cấp thất nghiệp, mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi về Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.


go top