Xuất bản tin cập nhật Thị trường lao động Hà Nội số 4 - Quý II/2016, Báo cáo thực trạng Thất nghiệp thanh niên Hà Nội năm 2015.

31/10/2018 4:51:00 SA
share facebooksend emailprint

Xuất bản tin cập nhật Thị trường lao động Hà Nội số 4 - Quý II/2016, Báo cáo thực trạng Thất nghiệp thanh niên Hà Nội năm 2015.

Căn cứ Quyết định số 4883/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề án tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động Sàn giao dịch Việc làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2015 và định hướng đến năm 2020;

Thực hiện kết luận của lãnh đạo Cục Việc làm, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội tại hội nghị Sơ kết công tác phân tích dự báo thị trường lao động Hà Nội năm 2015 ngày 23/03/2016 về việc cung cấp một số chỉ tiêu cơ bản về thị trường lao động trên địa bàn thành phố cho các đơn vị thuộc nghành Lao động và tổ chức, cá nhân tham gia thị trường lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội đã phối hợp với Cục thống kê Hà Nội, Viện Khoa học lao động và xã hội xây dựng bản tin cập nhật thị trường lao động Hà Nội số 4 - Quý II năm 2016 và Báo cáo thực trạng Thất nghiệp thanh niên Hà Nội năm 2015, cụ thể:

Bản tin cập nhật thị trường lao động Hà Nội số 4 - Quý II năm 2016 gồm 3 phần chính:

- Phần 1. Một số chỉ tiêu thị trường lao động
- Phần 2. Một số kết quả phân tích dự báo Thị trường lao độngứng cao giữa Cung và Cầu lao động.
- Phần 3. Các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động của nghành lao động, nhằm hỗ trợ phát triển thị trường lao động Hà Nội 

 

ban tin so 4.jpg

 

 

Báo cáo thực trạng Thất nghiệp thanh niên Hà Nội năm 2015 bao gồm:  

Phần 1. Tổng quan về lao động Thanh niên

 

Phần 2. Thực trạng thất nghiệp thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015

Phần 3. Giải pháp khắc phục tình trạng thất nghiệp thanh niên trên địa bàn Thành phố

 

bia.jpg

Trung tâm Dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội rất mong nhận được các ý kiến góp ý của quý đơn vị để bản tin hoàn thiện hơn trong các số tiếp theo.

          Các nội dung góp ý xin gửi về theo địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội, Số 144 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội; ĐT: 0433 113 194,       Email: hanoidbld@gmail.com

          Xin trân trọng cảm ơn!

Download tại đây:

Bản tin cập nhật thị trường lao động Hà Nội số 4 - Quý II năm 2016

 

Báo cáo thất nghiệp thanh niên thành phố Hà Nội năm 2015
Tin nổi bật
go top