Biên phiên dịch

(22)
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
NV SẢN XUẤT KIÊM PHIÊN DỊCH

CÔNG TY TNHH NODA VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2018 00:00
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN QUỐC , NHÂN V...

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BĐ...

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2018 00:00
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN CHO BỘ PHẬN S...

CÔNG TY TNHH EMW VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2018 00:00
PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

CÔNG TY TNHH SEBONG VINA

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2018 00:00
PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIETNAM H...

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2018 00:00
PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATRO

Hà Nội Thoả thuận 29/06/2018 00:00
PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM TRUNG TÂM H...

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018 00:00
PHIÊN DỊCH VIÊN TRUNG QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY NHÔM VIỆT ...

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018 00:00
Biên-Phiên dịch tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH E-LITECOM VINA

Bắc Ninh Thoả thuận 08/03/2018 00:00
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DICH VỤ BĐ...

Hà Nội Thoả thuận 28/02/2018 00:00
NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN- ĐỘ...

CÔNG TY TNHH MIWON VIỆT NAM

Phú Thọ Thoả thuận 30/11/2017 00:00
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN KIÊM GIÁM SÁT...

CÔNG TY TNHH CHITWING VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2017 00:00
PHIÊN DỊCH

CÔNG TY TNHH USER INTERFACE TECHNO...

Miền bắc Thoả thuận 30/11/2017 00:00
NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

CÔNG TY TNHH SI FLEX VIỆT NAM

Miền bắc Thoả thuận 30/11/2017 00:00
BIÊN.PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN KIÊM QUẢ...

CÔNG TY TNHH RFTECH THÁI NGUYÊN

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2017 00:00

Việc làm HOT (12)

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATRO

Hà Nội Thoả thuận 29/06/2018 00:00
PHIÊN DỊCH VIÊN TRUNG QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY NHÔM VIỆT ...

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018 00:00
NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN- ĐỘ...

CÔNG TY TNHH MIWON VIỆT NAM

Phú Thọ Thoả thuận 30/11/2017 00:00
PHIÊN DỊCH

CÔNG TY TNHH USER INTERFACE TECHNO...

Miền bắc Thoả thuận 30/11/2017 00:00
NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

CÔNG TY TNHH SI FLEX VIỆT NAM

Miền bắc Thoả thuận 30/11/2017 00:00
BIÊN.PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN KIÊM QUẢ...

CÔNG TY TNHH RFTECH THÁI NGUYÊN

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2017 00:00
BIÊN.PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN KIÊM QUẢ...

CÔNG TY TNHH RFTECH THÁI NGUYÊN

Miền bắc Thoả thuận 30/11/2017 00:00
NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN TẠI...

CÔNG TY TNHH SHINWON EBENEZENR VIE...

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2017 00:00
BIÊN,PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIỆ...

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2017 00:00
PHIÊN DỊCH

CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS T...

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2017 00:00
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

CÔNG TY TNHH JF TECH VINA

Hà Nội 10-12 triệu 30/11/2017 00:00
PHIÊN DỊCH VĂN PHÒNG

CÔNG TY TNHH HAISUNG VINA

Miền bắc Thoả thuận 30/11/2017 00:00

Việc làm mới (24)

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
NV SẢN XUẤT KIÊM PHIÊN DỊCH

CÔNG TY TNHH NODA VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2018 00:00
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN QUỐC , NHÂN V...

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BĐ...

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2018 00:00
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN CHO BỘ PHẬN S...

CÔNG TY TNHH EMW VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2018 00:00
PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

CÔNG TY TNHH SEBONG VINA

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2018 00:00
PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIETNAM H...

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2018 00:00
PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATRO

Hà Nội Thoả thuận 29/06/2018 00:00
PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM TRUNG TÂM H...

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018 00:00
PHIÊN DỊCH VIÊN TRUNG QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY NHÔM VIỆT ...

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018 00:00
Biên-Phiên dịch tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH E-LITECOM VINA

Bắc Ninh Thoả thuận 08/03/2018 00:00
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DICH VỤ BĐ...

Hà Nội Thoả thuận 28/02/2018 00:00
NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN- ĐỘ...

CÔNG TY TNHH MIWON VIỆT NAM

Phú Thọ Thoả thuận 30/11/2017 00:00
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN KIÊM GIÁM SÁT...

CÔNG TY TNHH CHITWING VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2017 00:00
PHIÊN DỊCH

CÔNG TY TNHH USER INTERFACE TECHNO...

Miền bắc Thoả thuận 30/11/2017 00:00
NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

CÔNG TY TNHH SI FLEX VIỆT NAM

Miền bắc Thoả thuận 30/11/2017 00:00
BIÊN.PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN KIÊM QUẢ...

CÔNG TY TNHH RFTECH THÁI NGUYÊN

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2017 00:00
BIÊN.PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN KIÊM QUẢ...

CÔNG TY TNHH RFTECH THÁI NGUYÊN

Miền bắc Thoả thuận 30/11/2017 00:00
NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN TẠI...

CÔNG TY TNHH SHINWON EBENEZENR VIE...

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2017 00:00
BIÊN,PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIỆ...

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2017 00:00
PHIÊN DỊCH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG ...

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2017 00:00
PHIÊN DỊCH

CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS T...

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2017 00:00