Điện/Điện tử

(77)
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
KỸ SƯ ĐIỆN (Thành thạo Tiếng Anh, ...

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰ...

Hà Nội Thoả thuận
cần tuyển: LAO ĐỘNG LÀM VIỆC CÓ TH...

Công ty XKLĐ Batimex

Miền bắc Thoả thuận 05/01/2019 00:00
Trưởng phòng thiết kế điện

POSCO E&C - Thầu chính thực hiện g...

Hà Nội Thoả thuận 25/10/2018 00:00
1. Kỹ thuật viên ngành Điện Công n...

Công ty Liên doanh TNHH Phát triển...

Hà Nội 5-7 triệu 27/10/2018 00:00
Trưởng văn phòng điều hành

Công ty VA TECH WABAG LTD

Hà Nội Thoả thuận 19/10/2018 00:00
Kỹ sư điện đầu vào

Công ty VA TECH WABAG LTD

Hà Nội 7-10 triệu 19/10/2018 00:00
Trưởng thiết kế hệ thống máy móc

Công ty VA TECH WABAG LTD

Hà Nội 10-12 triệu 18/10/2018 00:00
KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ HỢP LONG

Hà Nội Thoả thuận 31/10/2018 00:00
KỸ SƯ ĐIỆN, KỸ SƯ NƯỚC

CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ TM SAO VIỆT

Hà Nội Thoả thuận 31/10/2018 00:00
KỸ SƯ ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ...

Hà Nội 10-12 triệu 04/10/2018 00:00
Kỹ thuật điện

Công ty TNHH Thiết bị điện Quảng N...

Hà Nội 10-12 triệu 30/08/2018 00:00
THỢ KỸ THUẬT ĐIỆN NƯỚC

DOANH NGHIỆP ĐIỆN NƯỚC QUÂN LÊ

Hà Nội Thoả thuận 31/08/2018 00:00
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT,

Công ty TNHH Việt Com

Hà Nội Thoả thuận 31/08/2018 00:00
NHÂN VIÊN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC TÂ...

Hà Nội Thoả thuận 31/08/2018 00:00
THỢ ĐIỆN, THỢ CƠ KHÍ

TẬP ĐOÀN INOX TIẾN ĐẠT CÔNG TY TNH...

Hà Nội Thoả thuận 31/08/2018 00:00

Việc làm mới (92)

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
KỸ SƯ ĐIỆN (Thành thạo Tiếng Anh, ...

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰ...

Hà Nội Thoả thuận
cần tuyển: LAO ĐỘNG LÀM VIỆC CÓ TH...

Công ty XKLĐ Batimex

Miền bắc Thoả thuận 05/01/2019 00:00
Trưởng phòng thiết kế điện

POSCO E&C - Thầu chính thực hiện g...

Hà Nội Thoả thuận 25/10/2018 00:00
1. Kỹ thuật viên ngành Điện Công n...

Công ty Liên doanh TNHH Phát triển...

Hà Nội 5-7 triệu 27/10/2018 00:00
Trưởng văn phòng điều hành

Công ty VA TECH WABAG LTD

Hà Nội Thoả thuận 19/10/2018 00:00
Kỹ sư điện đầu vào

Công ty VA TECH WABAG LTD

Hà Nội 7-10 triệu 19/10/2018 00:00
Trưởng thiết kế hệ thống máy móc

Công ty VA TECH WABAG LTD

Hà Nội 10-12 triệu 18/10/2018 00:00
KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ HỢP LONG

Hà Nội Thoả thuận 31/10/2018 00:00
KỸ SƯ ĐIỆN, KỸ SƯ NƯỚC

CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ TM SAO VIỆT

Hà Nội Thoả thuận 31/10/2018 00:00
KỸ SƯ ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ...

Hà Nội 10-12 triệu 04/10/2018 00:00
Kỹ thuật điện

Công ty TNHH Thiết bị điện Quảng N...

Hà Nội 10-12 triệu 30/08/2018 00:00
THỢ KỸ THUẬT ĐIỆN NƯỚC

DOANH NGHIỆP ĐIỆN NƯỚC QUÂN LÊ

Hà Nội Thoả thuận 31/08/2018 00:00
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT,

Công ty TNHH Việt Com

Hà Nội Thoả thuận 31/08/2018 00:00
NHÂN VIÊN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC TÂ...

Hà Nội Thoả thuận 31/08/2018 00:00
THỢ ĐIỆN, THỢ CƠ KHÍ

TẬP ĐOÀN INOX TIẾN ĐẠT CÔNG TY TNH...

Hà Nội Thoả thuận 31/08/2018 00:00
KỸ SƯ HỆ THỐNG ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN TỪ L...

Hà Nội Thoả thuận 31/08/2018 00:00
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG LÀM VIỆC TẠI NH...

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ V...

Hà Nội Thoả thuận 29/06/2018 00:00
KỸ THUẬT VIÊN HỘI THẢO – SỰ KIỆN –...

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVIT...

Hà Nội Thoả thuận 29/06/2018 00:00
CÔNG NHÂN THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY ...

Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật đ...

Hà Nội Thoả thuận 29/06/2018 00:00
KỸ SƯ ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TỰ ĐỘN...

Hà Nội Thoả thuận 29/06/2018 00:00