Kiến trúc/Thiết kế nội thất

(10)
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ NỘI I THẤT

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC & NỘI THẤT HO...

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2018 00:00
KIẾN TRÚC SƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2018 00:00
TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ NỘI THẤT

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG...

Hà Nội Thoả thuận 31/05/2018 00:00
CÁN BỘ LÀM HỒ SƠ THẦU

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ...

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018 00:00
KIẾN TRÚC SƯ

CÔNG TY TNHH COLEAGUES and VINH

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018 00:00
KIẾN TRÚC SƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG...

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018 00:00
KIẾN TRÚC SƯ

Công ty TNHH tư vấn thiết kế GHOME

Hà Nội Thoả thuận 30/03/2018 00:00
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ĐỨC KHANG

Hà Nội 5-7 triệu 31/07/2017 00:00
THIẾT KẾ 3D

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ĐỨC KHANG

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2017 00:00
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ĐỨC KHANG

Hà Nội 7-10 triệu 31/07/2017 00:00

Việc làm HOT (1)

Việc làm mới (15)

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ NỘI I THẤT

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC & NỘI THẤT HO...

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2018 00:00
KIẾN TRÚC SƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2018 00:00
TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ NỘI THẤT

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG...

Hà Nội Thoả thuận 31/05/2018 00:00
CÁN BỘ LÀM HỒ SƠ THẦU

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ...

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018 00:00
KIẾN TRÚC SƯ

CÔNG TY TNHH COLEAGUES and VINH

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018 00:00
KIẾN TRÚC SƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG...

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018 00:00
KIẾN TRÚC SƯ

Công ty TNHH tư vấn thiết kế GHOME

Hà Nội Thoả thuận 30/03/2018 00:00
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ĐỨC KHANG

Hà Nội 5-7 triệu 31/07/2017 00:00
THIẾT KẾ 3D

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ĐỨC KHANG

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2017 00:00
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ĐỨC KHANG

Hà Nội 7-10 triệu 31/07/2017 00:00
Giám sát thi công nội thất

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và...

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2018 00:00
Nhân viên Thư ký Kinh doanh

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và...

Hà Nội 5-7 triệu 30/11/2018 00:00

Công ty TNHH quảng cáo thương mại ...

Hà Nội 7-10 triệu 15/10/2018 00:00
(Gấp) Quản lý kỹ thuật xưởng sản xuất

CÔNG TY TNHH ELIN

Huyện Gia Lâm 7-10 triệu 17/09/2018 00:00
(Gấp)

Công ty Cổ phần Deborah

Hà Nội 7-10 triệu 30/09/2018 00:00