Xây dựng

(34)
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Trợ lý trưởng phòng xây dựng

POSCO E&C - Thầu chính thực hiện g...

Hà Nội Thoả thuận 25/10/2018 00:00
Giám đốc dự án

POSCO E&C - Thầu chính thực hiện g...

Hà Nội Thoả thuận 09/10/2018 00:00
Trưởng phòng xây dựng

POSCO E&C - Thầu chính thực hiện g...

Hà Nội Thoả thuận 25/10/2018 00:00
Trưởng phòng thiết kế

POSCO E&C - Thầu chính thực hiện g...

Hà Nội Thoả thuận 25/10/2018 00:00
CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG TRÌNH THỦ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG...

Hà Nội Thoả thuận 31/10/2018 00:00
Kỹ sư xây dựng

Công ty VA TECH WABAG LTD

Hà Nội 7-10 triệu 19/10/2018 00:00
Giám đốc xây dựng

Liên danh Tokyu - Taisei gói thầu ...

Hà Nội Thoả thuận 17/09/2018 00:00
Giám đốc dự án

Liên danh Tokyu - Taisei gói thầu ...

Hà Nội Thoả thuận 17/09/2018 00:00
KỸ SƯ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2018 00:00
Thư ký dự án

Công ty TNHH thiết bị công nghiệp ...

Hà Nội Thoả thuận 20/07/2018 00:00
NHÂN VIÊN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TUYỆT TÁC KIẾN TRÚ...

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2018 00:00
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG LÀM VIỆC TẠI NH...

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ V...

Hà Nội Thoả thuận 29/06/2018 00:00
KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG

CÔNG TY CP XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT

Hà Nội 15-20 triệu 20/05/2018 00:00
KỸ SƯ ĐIỆN

CÔNG TY CP XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT

Hà Nội 12-15 triệu 20/05/2018 00:00
CÁN BỘ LÀM HỒ SƠ THẦU

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ...

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018 00:00

Việc làm mới (55)

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Trợ lý trưởng phòng xây dựng

POSCO E&C - Thầu chính thực hiện g...

Hà Nội Thoả thuận 25/10/2018 00:00
Giám đốc dự án

POSCO E&C - Thầu chính thực hiện g...

Hà Nội Thoả thuận 09/10/2018 00:00
Trưởng phòng xây dựng

POSCO E&C - Thầu chính thực hiện g...

Hà Nội Thoả thuận 25/10/2018 00:00
Trưởng phòng thiết kế

POSCO E&C - Thầu chính thực hiện g...

Hà Nội Thoả thuận 25/10/2018 00:00
CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG TRÌNH THỦ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG...

Hà Nội Thoả thuận 31/10/2018 00:00
Kỹ sư xây dựng

Công ty VA TECH WABAG LTD

Hà Nội 7-10 triệu 19/10/2018 00:00
Giám đốc xây dựng

Liên danh Tokyu - Taisei gói thầu ...

Hà Nội Thoả thuận 17/09/2018 00:00
Giám đốc dự án

Liên danh Tokyu - Taisei gói thầu ...

Hà Nội Thoả thuận 17/09/2018 00:00
KỸ SƯ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2018 00:00
Thư ký dự án

Công ty TNHH thiết bị công nghiệp ...

Hà Nội Thoả thuận 20/07/2018 00:00
NHÂN VIÊN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TUYỆT TÁC KIẾN TRÚ...

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2018 00:00
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG LÀM VIỆC TẠI NH...

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ V...

Hà Nội Thoả thuận 29/06/2018 00:00
KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG

CÔNG TY CP XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT

Hà Nội 15-20 triệu 20/05/2018 00:00
KỸ SƯ ĐIỆN

CÔNG TY CP XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT

Hà Nội 12-15 triệu 20/05/2018 00:00
CÁN BỘ LÀM HỒ SƠ THẦU

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ...

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018 00:00
ĐỘI TRƯỞNG THI CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VĨNH SƠN

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018 00:00
Thợ xây dựng

Công ty TNHH Vinh & cộng sự

Hà Nội 5-7 triệu 22/04/2018 00:00
Cán bộ kỹ thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG...

Hà Nội Thoả thuận 08/03/2018 00:00
Chuyên gia quản lý

Liên danh Trường đại học Gachon, C...

Hà Nội Trên 30 triệu 04/12/2017 00:00
Tuyển gấp giám đốc dự án

Liên danh Trường đại học Gachon, C...

Hà Nội Trên 30 triệu 04/12/2017 00:00