CHI NHÁNH LONG BIÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

CHI NHÁNH LONG BIÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Địa chỉ:2A Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:02438758914

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN CÂY XANH

CHI NHÁNH LONG BIÊN - CÔNG TY CỔ P...

Huyện Gia Lâm 5-7 triệu 05/03/2019

NHÂN VIÊN RỬA XE

CHI NHÁNH LONG BIÊN - CÔNG TY CỔ P...

Huyện Gia Lâm 5-7 triệu 05/03/2019

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN

CHI NHÁNH LONG BIÊN - CÔNG TY CỔ P...

Huyện Gia Lâm 7-10 triệu 05/03/2019