CÔNG TY CO.OPFOOD

CÔNG TY CO.OPFOOD

Địa chỉ:Siêu thị Co.opMart Hà Đông, Km10 Nguyễn Trãi, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, HN.

Điện thoại:0979444490

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Bán hàng – Kho

CÔNG TY CO.OPFOOD

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018

Bán hàng - Thu ngân

CÔNG TY CO.OPFOOD

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018

Nhân viên Quản trị ngành hàng

CÔNG TY CO.OPFOOD

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018

Nhân viên quản lý Concept

CÔNG TY CO.OPFOOD

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018

Thủ quỹ hành chính

CÔNG TY CO.OPFOOD

Hà Nội Thoả thuận 31/01/2018

Nhân viên Vi tính ( quản trị mạng )

CÔNG TY CO.OPFOOD

Hà Nội Thoả thuận 31/01/2018

Nhân viên Kế toán

CÔNG TY CO.OPFOOD

Hà Nội Thoả thuận 31/01/2018

Nhân viên đặt hàng tập trung

CÔNG TY CO.OPFOOD

Hà Nội Thoả thuận 31/01/2018

Nhân viên marketing

CÔNG TY CO.OPFOOD

Hà Nội Thoả thuận 31/01/2018