CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIFARM

CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIFARM

Địa chỉ:48 BT1B, Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm.

Điện thoại:0932293001

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN SƠ CHẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIFARM

Hà Nội Thoả thuận 28/02/2018

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIFARM

Hà Nội Thoả thuận 28/02/2018

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ , KẾ...

CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIFARM

Hà Nội Thoả thuận 28/02/2018

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIFARM

Hà Nội Thoả thuận 28/02/2018

TẠP VỤ.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIFARM

Hà Nội Thoả thuận 29/12/2017

ĐẦU BẾP

CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIFARM

Hà Nội Thoả thuận 29/12/2017