CÔNG TY CỔ PHẦN CATALAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CATALAN

Địa chỉ: Khu Đồng Chúa – Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh

Điện thoại:0971.973.672

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN CATALAN

Hà Nội Thoả thuận