CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY BIẾN THẾ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY BIẾN THẾ HÀ NỘI

Địa chỉ:Lô CN03-08 KCN Ninh Hiệp – Giam Lâm – Hà Nội

Điện thoại:024.36816007 hoặc 0869.80.82.89

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

THỦ KHO

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY BIẾN T...

Hà Nội Thoả thuận