CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á

Địa chỉ:KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại:0222 3 823 196

Website:

Sản xuất, kinh doanh các loại mỳ ăn liền

Tài khoản xác thực