Công ty cổ phần công trình đô thị Phú Thành

Công ty cổ phần công trình đô thị Phú Thành

Địa chỉ:Vườn hoa Giang Biên, tổ 5, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 0976.151.190

Website:

Tài khoản xác thực