Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp VN Tech

Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp VN Tech

Địa chỉ:Tầng 1 – Tòa nhà Sunrise Building 3A- Khu đô thị Sài Đồng Phường Phúc Đồng - Long Biên – TP Hà Nội

Điện thoại:02432.665.486

Website:

Tài khoản xác thực