CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THENGROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THENGROUP

Địa chỉ:Tầng 5, Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:02 432272772

Website:

Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Công nghệ

Tài khoản xác thực