CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THENGROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THENGROUP

Địa chỉ:Tầng 5, Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:02 432272772

Website:

Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Công nghệ

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN VẬT TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THENGROUP

Hà Nội 5-7 triệu 30/10/2019

NHÂN VIÊN IT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THENGROUP

Hà Nội 7-10 triệu 30/10/2019

NHÂN VIÊN CONTENT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THENGROUP

Hà Nội 7-10 triệu 30/10/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THENGROUP

Hà Nội 5-7 triệu 30/10/2019