CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA NĂNG LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  VÀ TỰ ĐỘNG HÓA NĂNG LƯỢNG

Địa chỉ:Làm việc tại VP: Số 01, dãy LK1-TT1, 96 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại:0947.266.120

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

KỸ SƯ ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TỰ ĐỘN...

Hà Nội Thoả thuận 29/06/2018

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TỰ ĐỘN...

Hà Nội Thoả thuận 29/06/2018