CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY ĐÔNG ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY ĐÔNG ANH

Địa chỉ:Số 176 đường Đào Cam Mộc, tổ 37, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Điện thoại:0243 968 2599

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY ĐÔNG ANH

Hà Nội 5-7 triệu