CÔNG TY CỔ PHẦN HM

CÔNG TY CỔ PHẦN HM

Địa chỉ:194 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:0985.452.806

Website:

Công ty hoạt động trong lĩnh vực Văn Phòng Phẩm

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NAM NHÂN VIÊN VẬN CHUYỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN HM

Hà Nội Thoả thuận