CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM

Địa chỉ:KCN Quang Minh - Chi Đồng - Mê Linh - Hà Nội

Điện thoại:0243.818.2486

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhân viên bán hàng (Hà Nội và TPHC...

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM

Hà Nội Thoả thuận 12/08/2017 00:00

Quản lý cửa hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM

Hà Nội Thoả thuận 12/08/2017 00:00

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM

Hà Nội Thoả thuận 12/08/2017 00:00

Trưởng phòng nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM

Hà Nội Thoả thuận 12/08/2017 00:00

Trưởng Phòng Kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM

Hà Nội Thoả thuận 12/08/2017 00:00

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN...

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM

Hà Nội 5-7 triệu 01/08/2017 00:00