CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Địa chỉ:100 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:09488868080

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

50 CÔNG NHÂN MAY

CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Hà Nội Thoả thuận 19/09/2019