CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CAO HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CAO HÒA BÌNH

Địa chỉ:Xí nghiệp Barotex, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên ( Gần chợ Kiêu Kỵ).

Điện thoại:0981190338

Website:

E3830 Tái chế phế liệu (Ngành chính) C24200 Sản xuất kim loại màu và kim loại quý E3700 Thoát nước và xử lý nước thải E38110 Thu gom rác thải không độc hại E3812 Thu gom rác thải độc hại E38210 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại E3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại E39000 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác G4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan G4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại G4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu H4932 Vận tải hành khách đường bộ khác H4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ I5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày I5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động M7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan N7710 Cho thuê xe có động cơ N82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu N79110 Đại lý du lịch N79120 Điều hành tua du lịch N81210 Vệ sinh chung nhà cửa N8129. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt. H5225. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. H5229. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. M7212. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ. F4322. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí. N7990. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. H5210. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. M7490. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. F4222. Xây dựng công trình cấp, thoát nước. F4229. Xây dựng công trình công ích khác. L6810. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. F4293. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo.

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Tuyển nhân viên IT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NG...

Hà Nội 12-15 triệu