CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG TÂY ĐÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG TÂY ĐÔ

Địa chỉ:Số 2, tổ 45, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:024.3744.9023

Website:

- Công ty cổ phần môi trường Tây Đô thực hiện chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, phế thải; đảm bảo vệ sinh môi trường sạch đẹp, văn minh đô thị. - Công ty thực hiện duy trì vệ sinh môi trường 07 phường trên địa bàn quận Tây Hồ

Tài khoản xác thực