CÔNG TY CỔ PHẦN NASACO

CÔNG TY CỔ PHẦN NASACO

Địa chỉ:50/218 Phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:046877666 – 0913566109

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN KĨ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN NASACO

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2017

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN NASACO

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2017

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN NASACO

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2017

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG ĐỨNG LỚP GI...

CÔNG TY CỔ PHẦN NASACO

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2017