CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY NHÔM VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY NHÔM VIỆT NHẬT

Địa chỉ:Cụm Công Nghiệp Lại Yên, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội

Điện thoại:0973 50 52 53

Website:

Tài khoản xác thực