CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM  VIỆT DŨNG

Địa chỉ:Lô số 10B + 18 – KCN Quang Minh – Mê Linh

Điện thoại:02466638148

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Công nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG

Hà Nội Thoả thuận 15/09/2017

Kỹ sư điện công nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG

Hà Nội 7-10 triệu 15/09/2017

Kỹ sư cơ khi

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG

Hà Nội 7-10 triệu 15/09/2017

Thủ Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG

Hà Nội 5-7 triệu 15/09/2017

Kế toán bán hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG

Hà Nội 5-7 triệu 15/09/2017