CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG

Địa chỉ:Km6, đường Bắc Thăng Long- Nội Bài, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại:024.6663.8148

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG

Hà Nội 5-7 triệu 30/09/2019

KẾ TOÁN THUẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG

Hà Nội 5-7 triệu 30/09/2019

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG

Hà Nội 5-7 triệu 30/09/2019