Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Địa chỉ:Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại:0989108738

Website:

sản xuất phân bón

Tài khoản xác thực